INHOUD

DENDERMONDE MILITARIA

HANGAR 42 

TERMONDE MILITARIA
 

Zeker niet de grootste, misschien niet de beste maar zeker en vast de gezelligste!!!!


 

 

 

 

Voor meer info en/of reservatie:

Renseignements et réservations:

Patrick De Wolf – tel.: 0486/96.16.60

ABL1914@telenet.be

www.ablhistoryforum.be

 

 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook

 

 

Intern reglement:

1.     De beurs is geopend voor standhouders van 7u00 tot 12u. mits betaling van 2€ per meter tafel

2.     De bezoekers mogen binnen vanaf 8u00, de inkom is gratis.

3.     Minderjarigen moeten vergezeld zijn van een volwassene. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.

4.     Wij laten ook andere verzamelingen toe (zoals boeken, postkaarten, oud speelgoed, stripverhalen, ...) maar militaria gebonden. Opgelet: geen brokante!

5.     Alle standhouders en bezoekers dienen zich, wat de tentoongestelde en/of aangeboden goederen betreft, te houden aan de Belgische wetgeving, alsook aan de richtlijnen van het gemeentebestuur!!! Goederen waarvan de Belgische wetgeving het verhandelen verbiedt zijn niet toegelaten. Het niet naleven van dit reglement heeft de onmiddellijke uitsluiting op onze ruilbeurs tot gevolg zonder recht op enige schadevergoeding, dit onafgezien van gerechtelijke of politionele vervolging.

6.     Wat betreft het III rijk rekenen wij er op dat u aan niemand aanstoot zult geven.

7.     In geval van geschil is enkel de organisator  bevoegd. Wij hopen bij u tucht en een gevoel van verantwoordelijkheid te vinden.

8.   Gelieve u hoffelijk te gedragen en een bewijs te geven van goede opvoeding.

9.    De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, toegebrachte schade en diefstallen voor, tijdens en na de beurs; noch binnen noch buiten het gebouw, noch op de parking.

10.  Er geldt een algemeen rookverbod in de zaal en de toiletten  tijdens de beurs.

11.  Wapens:

  a.     Enkel wapens, onderdelen en munitie van de vrije categorie zijn toegelaten op de beurs. (Enkel voor de erkende handelaars en erkende verzamelaars!)

  b.     Wapens, onderdelen  en munitie van de verboden categorie zijn niet toegelaten  op de beurs.

  c.      Onderdelen niet onderworpen aan de wettelijke proef in overeenstemming met de wet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn vrij in de verkoop. (laders, uittrekkers,…)

 d.     Onderdelen die het wapen van categorie doen veranderen zijn niet vrij in de verkoop. (bvb. Gladde lopen korter dan 60 cm, mechanismen die een repeteerwapen veranderen in een half automatisch wapen,…)

 e.      Vrije wapens, onderdelen en munitie mogen enkel door erkende handelaars en verzamelaars verkocht worden.

 f.       De verkoop en tentoonstelling van wapens op vergunning is niet toegelaten.

g.     Erkende handelaars en verzamelaars dienen een kopie van hun vergunning/erkenning te kunnen voorleggen.

h.     Alle te koop aangeboden vuurwapens moeten voorgelegd zijn aan de proefbank voor vuurwapens te Luik (Rue Fond-des-Tawes 45, 4000 Luik, 02/227.14.55)

i.       De verkopers zijn verplicht te noteren aan wie ze de wapens verkopen. Deze lijst moet op het einde van de beurs aan de organisatoren overhandigd worden.

j.       Buitenlandse wapenhandelaars en wapenverkopers zijn niet toegelaten op onze beurs.

k.     Buitenlandse kopers moeten de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat ze de gekochte wapens in hun land voorhanden mogen hebben en ze mogen invoeren.

 

INHOUD